CD Collectie (Voorbeeld tbv PHP+MySQL+PDF Class)

Een heel simpel CD programma.

CD lijst als PDF document.


Warning: mysql_connect(): No connection could be made because the target machine actively refused it. in D:\xampp\htdocs\xampp\cds.php on line 78

Kon geen verbinding krijgen met de database!
Draait MySQL wel? Of hebt u het wachtwoord veranderd?